Vlečné křivky

Přímo ionizující záření – interakce nabitých částic. Nejdříve se zmíníme o společných rysech interakce tohoto záření při průchodu látkou, posléze rozebereme . Možné příčiny radiační katarakty seřazené od vlnění s nejmenší vlnovou délkou až po vlnění s nejdelší vlnovou délku jsou: – ionizující záření , – RTG paprsky, . Jul Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace […]