Uni max cz

Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody , aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a . Nová Therma V má zcela nový ovládací panel regulace. Sezónní automatický režim. Pro dosažení požadované teploty v místnosti je nutný přívod dostatečného množství tepelné energie v topné vodě do radiátoru.

Pokud teplota topné vody není . Nastavení teploty topné a teplé vody. Teplota rosného bodu spalin zemního plynu je cca. Maximální teplota topné vody. Hmotnost (v prázdném stavu) kg. TMAX, chcete-li upravit aktuální teplotu topné vody, použijte prvek TMAX.

Dostatečný průtok topné vody tělesy v odvzdušněném systému ovlivňuje. Regulátory obecně regulují (snižují) výkon tak, že snižují teplotu topné vody , a tím také. Prostorová teplota je potom důsledkem cirkulující teploty topné vody.

Při tak malém průtoku stačí stoupačky dostatečně vyhřát vnitřní byty a proto teplota topné vody ve . Dnes bývá nejvyšší vstupní teplota do otopného tělesa °C, zatímco v. Tmin, chcete-li upravit aktuální teplotu topné vody, použijte . Prog teplota teplé užitkové vody. Ekvitermní regulace zajišťuje řízení teploty topné vody podle aktuální venkovní teploty. V zásadě je žádaná teplota kotle vytvořena podle okamžitých požadavků s nejvyšší teplotou topné vody. Jsou zohledněny jednak interní požadavky na teplo a . Teplotu odebírané vody je možno nastavit individuálně.

Jedná se o nejzákladnější, ale také mnohdy o nejdražší provoz topného systému. U plynového kotle se na kotlovém termostatu nastaví teplota topné vody , která . V EPD Rychnov je přívodní teplota topné vody do jednotky nastavena na hodnotu 42°C (!), takže se skutečně jedná o nízkoteplotní otopný systém. Každá vytápěcí soustava má své charakteristické znaky.

Mezi nejdů- ležitější patří způsob předávání tepla, teplota topné vody a velikost otopné plochy. Vedle základních parametrů: ovládání MIXu a čerpadla horní bod topné křivky dolní bod topné křivky požadovaná teplota v bytě. C mezní projektované teploty.

Tepelný výměník na straně topné vody : maximální . Tepelné čerpadlo generuje teplotu topné vody odpovídající aktuálně nejvyšší.