Skladová technika

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. LCBB-20kg – Precizní ohybový tenzometrický snímač kg. LCBB je ohybový tenzometrický snímač síly , zhotovený z nerezové oceli. Měření momentu síly se využívá v celé řadě strojírenských oborů, většinou v. Piezoelektrický jev – deformací krystalu vzniká elektrický náboj, který je úměrný deformaci . Provedení (včetně zkušebního protokolu výrobce). […]