Siglent

Valivá soukolí s kuželovými koly slouží k vytvoření kinematické a silové vazby mezi různoběžnými hřídeli (převážně při úhlu os Σ=90°). Malý pohyb kuželového soukolí , který mění počet seřizovacích podložek . Ozubená kola s jednoduše šikmým ozubením. Pevnostní výpočet kuželových ozubených kol s přímými zuby. Vzájemná poloha os otáčení kol soukolí může být: ❖ rovnoběžná (čelní […]