Sběrné suroviny zlín

PVC (například novodurové trubky či linoleum) do kontejneru na tříděný odpad nepatří! Systém přípojek na kanalizační trubky AWADOCK nabízí díky velkému počtu variant. Hluk, který se šíří konstrukcí potrubí – vychází z trubek a armatur a také ze systému, jímž je kanalizace upevněna ke stavbě budovy. PVC a všechny výrobky z tohoto materiálu. KGEM trubka […]