Povrchove kaleni

Po povrchovém kalení se používá dobře kalitelných ocelí s obsahem uhlíku. Nejrozšířenější je kalení povrchové plamenem a indukční kalení. Je vhodné pro nelegované oceli a některé oceli legované s obsahem uhlíku až , které jsou kalitelné již na značnou . Učelem povrchového kalení je zvýšit tvrdost pouze povrchové vrstvy a zachovat měkké a houževnaté jádro kaleného předmětu.

Vliv různé struktury povrchu a jádra. Protože má martenzit větší objem než ferit, je v povrchové zakalené vrstvě vždy tlakové vnitřní napětí, které může .

Kalení je způsob tepelného zpracování feritických ocelí (austenitické oceli a ostatní kovy kalit nelze). Při něm se ocel ohřeje na tzv. Povrchové kalení samostatného kusu na vybrané oblasti. Department of Material Engineering and Engineering.

Metallurgy, ZČU-Plzeň, Univerzitní 2 . Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Tloušťka vrstvy je dle požadavku . Diplomová práce se zabývá technologií povrchového kalení laserem. K tomuto účelu je používán výkonový polovodičový laser.

Zařízení na bázi vysoké frekvence umožňuje povrchově kalit rotační součásti do průměru 2mm v délkách až 6mm. Naše společnost provozuje středisko na zušlechťování kovů. Zajišťujeme vakuové kalení, nitridování, cementování, popouštění, tvrdokovové navařování, žíhání . Využívá se, pokud chceme zajistit u součásti pevný povrch a zároveň houževnaté jádro.

Dále nabízíme komplexní služby v oblasti automatizace, tj. Uplatňuje se u součástí, kde se vyžaduje tvrdý povrch, ale houževnaté jádro. Příkladem je povrchové kalení ocelí a litin, při kterém se materiál ohřívá plamenem.

Volba výšky konečné teploty ohřevu závisí na povaze strukturálních změn, . Cementace je nejdůležitější povrchová úprava kalením. Uhlík je přiváděn na povrch ocelových prvků a zvyšuje pevnost v tahu a tvrdost. Při laserovém kalení , v porovnání s konvenčními metodami, laserový paprsek intenzivně zahřívá pouze povrchové vrstvy materiálu pod teplotou tavení, zatímco. Přehled způsobů tepelného zpracování u ocelí: ❑ Žíhání. Při kalení laserovým paprskem lze dosáhnout tvrdostí nad 65HRC bez . U nových i opravovaných dílů můžeme provést lokální povrchové kalení laserovým paprskem pro zvýšení životnosti nástroje.

Soudobé tepelné zpracování oceli a povrchové kalení – popis, komentáře a veškeré informace o knize. Vhodné pro povrchové kalení. Pro klikové hřídele v leteckých a naftových motorech, převodovkách a pro součástky s požadovanou vyšší pevností v tahu.

Provádíme povrchové kalení rotačních, válcových součástí, čepů hřídelí, vodících sloupků, ozubených kol a jiných součástí. Indukční povrchové kalení.

Asociace pro tepelné zpracování kovů. Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik. POVRCHOVÉ KALENÍ a jeho integrace do výroby. Středofrekvenční kalení 50kW. Naším oborem je indukční tepelné zpracování kovových materiálů, například indukční povrchové kalení , popouštění, žíhání, pájení a další indukční technologie . Matlák Jiří – VUT Brno (Czech Republic).

Laserové povrchové kalení nástrojových ocelí. Laser surface hardening of tool steels. Abstract: Tato prace shrnuje v .