Odlévání

Při svařování stejnosměrným proudem se u většiny elektrod záporný pól dává na elektrodu a kladný pól na obrobek. Výjimkou jsou bazické elektrody. Bazické elektrody , Obalené elektrody, Přídavné materiály – dráty, tyče a elektrody. KOWAX ve třech průměrech – – 25. Rutil- bazická elektroda s vysokou výtěžností svarového kovu. Magg bázické elektrody J 5pr. Svářecí […]