Magnetické vlastnosti látek

S tímto poznatkem přišel již Ampér, který tvrdil, že magnetické vlastnosti látek určují elektrické proudy uvnitř těchto látek. Předminulá hodina – magnetická indukce závisí i na prostředí, ve kterém ji měříme ⇒ permeabilita . Něktré látky mají magnetické vlastnosti. Tyto látky většinou obsahují železo. Zda je látka magnetická zjistíš jednoduše přiložením .

V pátek zkoumali šesťáci s velkým zaujetím železné (Fe) piliny v blízkosti magnetu. Základní škola Praha 1 Nad Vodovodem 460. I železná ruda, která má magnetické účinky . U některých látek byl pozorován i přenos těchto vlastností na jiné látky.

Bylo též odhaleno magnetické silové působení magnetických materiálů i elektrických . Do prázdných políček doplň vhodná slova. Tyčový magnet má na svých koncích různé.

V kapitolách l až jsme viděli, že úloha o makroskopickém elektromagnetickém poli v látkovém prostředí je . Jak se nazývá přírodní nerost vykazující magnetické vlastnosti ? Jaký prvek nepatří mezi tzv. Užití magnetických materiálů. Princip magnetického záznamu . Je možné ji použít i jako podklad pro testování . Přírodní a umělé magnety V přírodě sa vyskytuje nerost, který obsahuje železo a přitahuje drobné ocelové předměty. Nazývá se magnetit (magnetovec).

Učebnice strana – 51) Názvy magnet a magnetismus pocházejí od názvu kraje Magnesia, který leží na pobřeží Malé . Seznámit se s klasifikací látek podle charakteru interakce s magnetickým. Jsme zapojeni do projektů. A – magnetické vlastnosti látek. Dielektrické vlastnosti látek lze vyložit na základě popisu mechanismů.

ElEktrické a magnEtické Vlastnosti látEk – 4– 7. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK. V přírodě se nachází nerost – přírodní magnet – magnetovec (druh železné rudy).

Magnetoelektrické měřící přístroje . Síly elektrického náboje můžeme využít k výrobě. Očekávaný výstup: využívá . Tvar magnetického pole Země. Umožnila vysvětlit strukturu atomu, chemické, elektrické a magnetické vlastnosti látek.

Stala se základním stavebním kamenem jaderné a subjaderné fyziky, . Tepelné vlastnosti pevných látek. Sekundární elektronová emise. Diamagnetické a paramagnetické atomy.

Elektronová teorie pevných látek. Typ: DUM – pracovní list. Katedra Fyziky Kondenzovaných Látek ,Department of Condensed Matter Physics.

Objemové vlastnosti , speciálně pak magnetické chování, transportní, . Označ šipkami, jak na sebe navzájem působí póly magnetů a póly popiš: 2. Co je příčinou toho, že střelka kompasu ukazuje na severní zeměpisný pól?