Konstant

Tepelné čerpadlo je z principu velmi citlivé na teplotu topné vody. IQ Equitherm zabezpečí aby teplota topné vody byla co nejnižší v daných podmínkách. Regulátor 90C slouží k regulaci teploty topné vody v systémech podlahového.

C venkovního vzduchu, rozsah . Jinak je to však s teplotou sekundární strany. Topné rohože ani kabely se nekladou pod zařizovací předměty jako vany,.

Teplota topné vody je tedy . Použítí pro topení i chlazení. Ekologické chladivo R407C. Z grafu je dobře vidět, že při klesající venkovní teplotě se snižuje teplota výstupní topné vody do soustavy a samozřejmě klesá i reálný výkon čerpadla.

Maximální výstupní teplota , °C, 8 85. C), °C, – 8 – 80. Přípustný přetlak topné vody , bar, 3. Aby mohlo tepelné čerpadlo spolehlivě pracovat a jeho provoz byl hospodárný, nemůže být teplota topné vody vysoká.

Vytápěcí systém může pracovat s max. Na displeji je v klidovém stavu zobrazena teplota topné vody. Stiskem tlačítka je možné . Při tak malém průtoku stačí stoupačky dostatečně vyhřát vnitřní byty a proto teplota topné vody ve . Dnes bývá nejvyšší vstupní teplota do otopného tělesa °C, zatímco v. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody , aby . Tmin, chcete-li upravit aktuální teplotu topné vody, použijte . Prog teplota teplé užitkové vody. Ekvitermní regulace zajišťuje řízení teploty topné vody podle aktuální venkovní teploty.

V zásadě je žádaná teplota kotle vytvořena podle okamžitých požadavků s nejvyšší teplotou topné vody. Jsou zohledněny jednak interní požadavky na teplo a . Jedná se o nejzákladnější, ale také mnohdy o nejdražší provoz topného systému. U plynového kotle se na kotlovém termostatu nastaví teplota topné vody , která . V EPD Rychnov je přívodní teplota topné vody do jednotky nastavena na hodnotu 42°C (!), takže se skutečně jedná o nízkoteplotní otopný systém. Každá vytápěcí soustava má své charakteristické znaky. Mezi nejdů- ležitější patří způsob předávání tepla, teplota topné vody a velikost otopné plochy.

Vedle základních parametrů: ovládání MIXu a čerpadla horní bod topné křivky dolní bod topné křivky požadovaná teplota v bytě. C mezní projektované teploty.

Tepelný výměník na straně topné vody : maximální . Nová Therma V má zcela nový ovládací panel regulace. Sezónní automatický režim. Pro dosažení požadované teploty v místnosti je nutný přívod dostatečného množství tepelné energie v topné vodě do radiátoru.

Nastavení teploty topné a teplé vody. Pokud teplota topné vody není . Hmotnost (v prázdném stavu) kg. TMAX, chcete-li upravit aktuální teplotu topné vody, použijte prvek TMAX. Dostatečný průtok topné vody tělesy v odvzdušněném systému ovlivňuje. Regulátory obecně regulují (snižují) výkon tak, že snižují teplotu topné vody , a tím také.

Prostorová teplota je potom důsledkem cirkulující teploty topné vody.