Kompressor

Při mobilním sběru mohou občané zdarma odevzdat následující druhy . Tyto odpady nebo obaly mají nebezpečné vlastnosti, které mohou mít nepříznivý vliv na . Odpad se hodnotí jako nebezpečný, jestliže je překročeno alespoň jedno z kritérií pro uvedené nebezpečné vlastnosti odpadů . Mezi složky komunálního odpadu patří i tzv. Tematika nebezpečných odpadů se netěší takové publicitě jako recyklace […]