Ionizační záření

Mar Pojmem ionizující záření rozumíme taková záření, která ionizují prostředí, jímž procházejí. Ionizující záření vzniká při . Patří sem záření vznikající rozpadem radioaktivních . Röntgen zcela nový druh záření , . Znalost biologických účinků záření je důležitá pro stanovení principů a kriterií. Někteří autoři však uvádějí, že zejména řídce ionizující záření může v oblasti . Mám dotaz ohledně registrace […]