Intumex sn

It is designed for use with joints with movement, cable bundles, non-comustible pipes and glazings to . Po vyschnutí vytváří fl exibilní, kouřotěsnou ucpávku podporující dilataci zatěsněných instalací a spár. Nezpěňující jednokomponentní protipožární silikon. Používá se především jako těsnění protipožárních ucpávek, stavebních spár a skleněných. Bip GmbH products must be applied in accordance with EU directives and national regulations for construction material in general, and the fire stopping in . Je odzkoušen pro těsnění kabelových rozvodů, kovového potrubí . It is tested for seals of cable ducts, metal pipes and . Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití.

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. Promaseal SN Fire Prevention Silicone is used for all small gaps, which have to be tightly closed in case of fire. Metal pipe penetrations in fire . Nummer, Produktname, Besteller, Produzent, Datum der Aus-stellung, Datum der Geltung. Falls es Ihnen dennoch nicht weiter hilft, nutzen Sie unser Forum.

Acrylic, Graphite akrylát, grafitový. Türabsenkdichtungen PLANET SN für Schiebetüren. INTUMEX AN Mastice acril. Spuma – 7ml (ltr.) Descriere. Es una pintura intumescente al agua, que con la exposición . Thermax SN 45 mm thick.

Intumescent strip – Intumex 5×5. Rockwool Steelprotect Section – cochilii necaserate. SN Normen für die Gewährleistung. Ein Feuerschutz Stahlschiebetor (SN3 SN 6 SNund SN 0).

Mit Direktschrauben Rafix 7. Bei dieser Version ist das Brandschutzlaminat. Weichschott, Kombischott oder Mörtelschott. Kontaktieren Sie uns für eine . Schubladensysteme SN Neuheit.

Expanduje pod vysokým tlakem a je vhodný pro těsnění spár protipožárních dvířek. Nové kování, nát r, op n ní protipožárním ut sn ním, napojení u stropu vybourat, osekat nevhodnĞ heraklit, vložit.