Inkrementální snímač polohy

Pro optický princip snímání polohy lze využít i systém přímého. Inkrementální snímače dráhy odečítají přírůstky dráhy z rovnoměrně označkovaných pravítek. Zapojení odporového snímače polohy. Optické inkrementální snímače polohy. Princip indukčních snímačů polohy spočívá v převodu polohy na změnu. Při otáčení hřídele se mění poloha výstupku, který je na ní umístěn. Jsou určeny pro zprostředkování elektrické […]