Fake piercing spiral

Umožnila vysvětlit strukturu atomu, chemické, elektrické a magnetické vlastnosti látek. Stala se základním stavebním kamenem jaderné a subjaderné fyziky, . Tepelné vlastnosti pevných látek. Elektronová teorie pevných látek. Sekundární elektronová emise.

Magnetické vlastnosti látek. Diamagnetické a paramagnetické atomy. Typ: DUM – pracovní list. Katedra Fyziky Kondenzovaných Látek ,Department of Condensed Matter Physics. Objemové vlastnosti , speciálně pak magnetické chování, transportní, . Označ šipkami, jak na sebe navzájem působí póly magnetů a póly popiš: 2. Co je příčinou toho, že střelka kompasu ukazuje na severní zeměpisný pól?

V pátek zkoumali šesťáci s velkým zaujetím železné (Fe) piliny v blízkosti magnetu. Základní škola Praha 1 Nad Vodovodem 460. I železná ruda, která má magnetické účinky . U některých látek byl pozorován i přenos těchto vlastností na jiné látky. Bylo též odhaleno magnetické silové působení magnetických materiálů i elektrických . Do prázdných políček doplň vhodná slova.

Tyčový magnet má na svých koncích různé. V kapitolách l až jsme viděli, že úloha o makroskopickém elektromagnetickém poli v látkovém prostředí je . Jak se nazývá přírodní nerost vykazující magnetické vlastnosti ? Jaký prvek nepatří mezi tzv. Užití magnetických materiálů. Princip magnetického záznamu . Je možné ji použít i jako podklad pro testování . Přírodní a umělé magnety V přírodě sa vyskytuje nerost, který obsahuje železo a přitahuje drobné ocelové předměty. Nazývá se magnetit (magnetovec).

Seznámit se s klasifikací látek podle charakteru interakce s magnetickým. Jsme zapojeni do projektů. A – magnetické vlastnosti látek. Dielektrické vlastnosti látek lze vyložit na základě popisu mechanismů.

ElEktrické a magnEtické Vlastnosti látEk – 4– 7. V přírodě se nachází nerost – přírodní magnet – magnetovec (druh železné rudy). MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK. Očekávaný výstup: využívá . Síly elektrického náboje můžeme využít k výrobě.

Tvar magnetického pole Země.