Esab katalog

Maximální teplota: 9oC. K dispozici generátory GV-8 . Provoz naší indukční povrchové kalírny je vybaven stacionárními a dokonce i přenosnými systémy indukčního kalení a popouštění. Kalení, zušlechtění ocelí tř. Chemicko-tepelné zpracování výrobku v austenitickém stavu s cílem obohatit jeho povrchové vrstvy uhlíkem ( C ).

Po následném kalení dojde k. V procesu vakuového sušení sušička cínovky vakuum je . Je-li ocel s minimálním obsahem uhlíku zahřátá na. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Tloušťka vrstvy je dle požadavku . Diplomová práce se zabývá technologií povrchového kalení laserem.

Povrchové kalení laserem je moderní technologie.

K tomuto účelu je používán výkonový polovodičový laser. Zařízení na bázi vysoké frekvence umožňuje povrchově kalit rotační součásti do průměru 2mm v délkách až 6mm. Naše společnost provozuje středisko na zušlechťování kovů. Zajišťujeme vakuové kalení, nitridování, cementování, popouštění, tvrdokovové navařování, žíhání . Využívá se, pokud chceme zajistit u součásti pevný povrch a zároveň houževnaté jádro.

Dále nabízíme komplexní služby v oblasti automatizace, tj. Uplatňuje se u součástí, kde se vyžaduje tvrdý povrch, ale houževnaté jádro. Příkladem je povrchové kalení ocelí a litin, při kterém se materiál ohřívá plamenem. Volba výšky konečné teploty ohřevu závisí na povaze strukturálních změn, . Cementace je nejdůležitější povrchová úprava kalením.

Uhlík je přiváděn na povrch ocelových prvků a zvyšuje pevnost v tahu a tvrdost. Při laserovém kalení , v porovnání s konvenčními metodami, laserový paprsek intenzivně zahřívá pouze povrchové vrstvy materiálu pod teplotou tavení, zatímco. Přehled způsobů tepelného zpracování u ocelí: ❑ Žíhání.

Při kalení laserovým paprskem lze dosáhnout tvrdostí nad 65HRC bez . U nových i opravovaných dílů můžeme provést lokální povrchové kalení laserovým paprskem pro zvýšení životnosti nástroje.

Soudobé tepelné zpracování oceli a povrchové kalení – popis, komentáře a veškeré informace o knize. Vhodné pro povrchové kalení. Pro klikové hřídele v leteckých a naftových motorech, převodovkách a pro součástky s požadovanou vyšší pevností v tahu. Provádíme povrchové kalení rotačních, válcových součástí, čepů hřídelí, vodících sloupků, ozubených kol a jiných součástí. Indukční povrchové kalení.

Asociace pro tepelné zpracování kovů. Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik. POVRCHOVÉ KALENÍ a jeho integrace do výroby. Středofrekvenční kalení 50kW.

Naším oborem je indukční tepelné zpracování kovových materiálů, například indukční povrchové kalení , popouštění, žíhání, pájení a další indukční technologie . Matlák Jiří – VUT Brno (Czech Republic). Laserové povrchové kalení nástrojových ocelí. Laser surface hardening of tool steels. Abstract: Tato prace shrnuje v .