Drazice 50l

Určení: pro vodohospodářské využití, odpadní , komunální a průmyslovou. Použití: na ochranu odvodňovacích stok a potrubí před zpětným zaplavením. Vnější dešťové odpadní potrubí zřizované zpravidla u domů se šikmou střechou vede od.

OTTIMA jsou určené k instalaci v potrubí dešťové a splaškové kanalizace a umožňují plynulý odtok do veřejné kanalizační. Vnitřní kanalizací se rozumí soustava potrubí a objektů, které jsou v majetku vlastníka.

Ve dně šachty byla osazena zpětná klapka DN250. Tlakové kanalizační systémy ( dále TSS) slouží k odvedení odpadní vody za podpory zdrojů. Zpětné vzdutí je zpětný průtok odpadních vod ze svodného potrubí nebo venkovní stoky do. Kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové.

Zpětná armatura proti vzduté vodě s klapkou z nerezové oceli a revizním čistícím krytem. Během zpětného vzdutí odpadní vody z kanalizace se odpadní potrubí vedoucí nad úroveň zpětného vzdutí nenaplní více, než po úroveň ulice, a zpětná klapka. KKL50S, KLAPKA ZPĚTNÁ DN SVISLÝ ODTOK, Ks, 0.

Pro instalaci ve svislém potrubí. Z budovy ČOV vycházejí tři odpadní potrubí PVC DN 300. Vzdutá voda potom proudí kanalizační přípojkou do potrubí vnitřní kanalizace a může.

Zpětná klapka slouží k zamezení zpětného toku kapaliny v potrubí. Je vhodné ji osadit do potrubí všude tam, kde hrozí zpětný tok a tím vyplavení Vaší. PVC zpětná klapka mm lepení x lepení.

MIDAS HT zpětná klapka DN11 jednoduchá pro svislé osazení (HT), plast. Zabraňuje zpětnému vzedmutí vody do. TLAKOVÉ POTRUBÍ GASLINE. Skupina výrobků: Zpětné a koncové klapky.

Zpětné klapky OTTIMA a CLASSICA proti zpětné vodě pro kanalizační přípojky. Měkkotěsnicí koncová klapka bránící zpětnému zaplavení gravitačních odvodňovacích stok . KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN110. Pro odpadní vody bez obsahu fekálií . HL koncová – žabí klapka DN1s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí.

KSB nabízí celou řadu armatur od motýlových klapek až po nožová šoupátka pro.

K tomuto jevu může docházet. Odpadní zpětná klapka pro KG potrubí 110. Do výtlačného potrubí kalového čerpadla při čerpáni splaškové vody.

Konstrukce klapky (pohyb koule) umožňuje při čerpání odpadní vody zachování plné . Ta slouží k znemožnění přístupu do odpadního potrubí myším, potkanům a všem. HLna kanalizační potrubí DN- 3ks. Typ se kvalifikují jako protizáplavové zařízení pro zástavbu do vodorovného potrubí , jsou.

Optimální přechod z hadice na odpadní potrubí. Dvojitá zpětná klapka DN 11 obj.