Dbx 166xs

Každý ví, pro jaké druhy odpadů slouží barevné kontejnery rozmístěné po městech a vesnicích. Víte však, co se děje s odpadem dál? Každý den svážíme odpad z černých popelnic do zařízení na energetické využití odpadu, kde jej měníme v čistou energii, která se vrací do vašich domovů.

Asi dvě třetiny obyvatel České republiky aktivně třídí odpad. Každý z nás ročně vyprodukuje v průměru 1kg plastového odpadu. Poučeno historií, bylo lidstvo nuceno začít nakládat s odpadem tak, aby se nenacházel přímo v jeho bezprostřední blízkosti, a to jednak z .

Co se děje s vytříděným odpadem ? Svozová auta postupně vyprázdní ve městě všechny barevné kontejnery jednoho druhu. Jeden den svážejí papír z . Dnes objednáte, zítra vyzvednete … a můžete začít číst. Odpady svezené z barevných kontejnerů je nutné dále dotřídit.

Zajímá vás, co se děje s odpadem poté, co ho hodíte do kontejneru? Připravili jsme pro vás malou sérii, která vám pomůže tomu přijít na kloub! Většina z nás tuší, že třídění odpadu je k něčemu dobré, ale málokdo ví, jak přesně probíhá a co všechno se dá z recyklovaných surovin vyrobit .

Odpady, které občané vhodili do barevných kontejnerů se dále zpracovávají na tzv. Myslíte si, že vše, co vytřídíte, skončí na hromadě? Nakládání s odpady má svůj řád a pravidla.

Věci, které lidé už nepotřebují, nazývají odpadem a vyhazují ho. Zpracování komunálního odpadu na skládce – současný stav. Což se bohužel děje jen z části a ta část je menší, než ta druhá. Komunální odpad je nepředstavitelný zdroj druhotných surovin, který nedokážeme efektivně. Poctivě třídíme odpad , protože se pak recykluje, ale jak to probíhá v praxi, to tuší málokdo.

Víte třeba, že z nápojových kartonů se staví domy? Musíme však podotknout, že jsou to úvahy o komunálních odpadech , které produkují lidé ve. Podívejme se tedy, co se s vytříděnými odpady dále děje. Sleduj odpad na jeho cestě přes obrovské třídící stroje a všechny druhy recyklačních procesů a uvidíš, jak může.

Tříděním odpadu napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí. I přesto však podíl vytříděného odpadu stále narůstá. Jedním z prvních projektů na počítačové síti Internet, které se zabývají tematikou životního prostředí, je odpadový . O tom, jak třídit odpad a umožnit recyklaci surovin, jsem již jednou psal.

Odpady v dnešní době, kdy počet lidí na planetě Zemi překročil miliard a zároveň se celosvětově výrazně zvýšila spotřeba, nelze jen tak bez . Kam putuje, jak se dál zpracovává.

Po stopách obsahu žlutých kontejnerů se na západ Čech vydali Čestmír Klos a Markéta Ševčíková. Vyprodukovaný odpad začíná být problémem celé naší společnosti. V Jablonci nad Nisou se obyvatelé snaží a odpad třídí.