Čsn en 303 5

Průtokoměr je zařízení, které měří objemový nebo hmotnostní průtok kapalin a plynů. Měření průtoku škrtícími prvky. Chladiče páry a ochranné vložky pro chladiče páry. Analytické přístroje pro čistou a odpadní vodu, páru a ultračistou vodu. Kombinace snímačů v jediné jednotce umožňuje současné měření teploty, tlaku a. Takovými úlohami jsou např. Přesnost při měření průtoku páry […]