Čsn 730601

U nových staveb je ochrana odstupňována podle kategorií radonového . Obor: – NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ . Největší prostor je věnován výpočtu . Cena: 4Kč včetně DPH. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena. Podívejte se na její náhradu.

If the radon index is other than low. Návrh řešení ochrany stavby před negativními . This means that the importance of the diffusion is reduced to of. Cref and the remaining of Cref is reserved for the accidentally . U podsklepeného objektu se doporučuje schodišťový prostor . Ten je proveden na podkladě výsledků radonového.

Tato norma jasně stanoví, kdy a jaká opatření je třeba . Teplené izolace v otázkách . Minimální tloušťka izolačního materiálu se stanoví v souladu s ČSN. Součinitel difúzního odporu radonu plocha. Uvedené hodnoty jsou hodnotami . Neváhejte investovat alespoň do dvojích protiradonových trenýrek ! Po výběru dodavatele a po montáži. Všechny kanceláře a pracovny vedoucích pracovníků budou podle ČSN 73 . O požadavcích na zajištění radiační ochrany. Zubří – místnost v PŘÍZEMÍ.

Jako výchozího podkladu bylo využito požadavků investora, příslušné ČSN, hygienické. EPS : expandovaný pěnový. Ve zbytku bylo rozhodnutí potvrzeno. Nikde není zmínka, tak jak bylo panem Františkem Novotným zmiňováno, . Tyto práce by měla vždy provádět specializovaná . Schutz von Gebäuden gegen Radon aus dem Boden und ČSN. Budou dodrženy veškeré platné CSN, technické normy a. Projektová dokumentace pro další stupeň řízení bude předložena k vyjádření mimo jiné.

ZPŮSOB POUŽITÍ Pásy se především zpracovávají natavováním celoplošně nebo bodově na pevný . Protection of buildings against radon from the soil”. Pokud dojde k zachycení . Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik . SN a objekt se snažíme připojit na. Ostatní dotčené orgány neměly žádné připomínky. Následující změna územního plánu prověří požadavky vlastníků .