Časosběr

Timescapes (česky časosběr ) je snímání určité scény v daných časových intervalech. Intervalové snímání, časosběr nebo timelapse – termíny pro stejnou věc. Jedná se o velice populární videa dnešní doby. Pokud se podaří spojit zajímavý námět spolu s kvalitním . Hlavním předpokladem pro nasnímání časosběru je zpravidla nehybné umístění fotoaparátu, který snímá v pravidelných intervalech jednu […]