Broušené tyče

Indukční povrchové kalení. Provádíme povrchové kalení rotačních, válcových součástí, čepů hřídelí, vodících sloupků, ozubených kol a jiných součástí. Asociace pro tepelné zpracování kovů.

Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik. POVRCHOVÉ KALENÍ a jeho integrace do výroby.

Středofrekvenční kalení 50kW. Naším oborem je indukční tepelné zpracování kovových materiálů, například indukční povrchové kalení , popouštění, žíhání, pájení a další indukční technologie . Matlák Jiří – VUT Brno (Czech Republic). Laserové povrchové kalení nástrojových ocelí.

Laser surface hardening of tool steels. Abstract: Tato prace shrnuje v . Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Tloušťka vrstvy je dle požadavku . Diplomová práce se zabývá technologií povrchového kalení laserem. K tomuto účelu je používán výkonový polovodičový laser. Zařízení na bázi vysoké frekvence umožňuje povrchově kalit rotační součásti do průměru 2mm v délkách až 6mm. Povrchové indukční kalení.

Naše společnost provozuje středisko na zušlechťování kovů. Zajišťujeme vakuové kalení, nitridování, cementování, popouštění, tvrdokovové navařování, žíhání . Využívá se, pokud chceme zajistit u součásti pevný povrch a zároveň houževnaté jádro. Dále nabízíme komplexní služby v oblasti automatizace, tj. Uplatňuje se u součástí, kde se vyžaduje tvrdý povrch, ale houževnaté jádro. Příkladem je povrchové kalení ocelí a litin, při kterém se materiál ohřívá plamenem.

Volba výšky konečné teploty ohřevu závisí na povaze strukturálních změn, . Cementace je nejdůležitější povrchová úprava kalením. Uhlík je přiváděn na povrch ocelových prvků a zvyšuje pevnost v tahu a tvrdost. Při laserovém kalení , v porovnání s konvenčními metodami, laserový paprsek intenzivně zahřívá pouze povrchové vrstvy materiálu pod teplotou tavení, zatímco.

Přehled způsobů tepelného zpracování u ocelí: ❑ Žíhání.

Při kalení laserovým paprskem lze dosáhnout tvrdostí nad 65HRC bez . U nových i opravovaných dílů můžeme provést lokální povrchové kalení laserovým paprskem pro zvýšení životnosti nástroje. Soudobé tepelné zpracování oceli a povrchové kalení – popis, komentáře a veškeré informace o knize. Vhodné pro povrchové kalení. Pro klikové hřídele v leteckých a naftových motorech, převodovkách a pro součástky s požadovanou vyšší pevností v tahu.

Maximální teplota: 9oC. K dispozici generátory GV-8 . Provoz naší indukční povrchové kalírny je vybaven stacionárními a dokonce i přenosnými systémy indukčního kalení a popouštění. Kalení, zušlechtění ocelí tř.

Chemicko-tepelné zpracování výrobku v austenitickém stavu s cílem obohatit jeho povrchové vrstvy uhlíkem ( C ). Po následném kalení dojde k. V procesu vakuového sušení sušička cínovky vakuum je . Je-li ocel s minimálním obsahem uhlíku zahřátá na.